เกี่ยวกับเรา

บริษัท เบสท์ โบรกเกอร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มต้นจากการสะสมประสบการณ์ ด้านการขาย และการให้บริการ ของตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 18 ปี และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

เบสท์ โบรกเกอร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพ เราจึงได้ทุ่มเท ความรู้ ความสามารถ จากประสบการณ์จริง และการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ประสงค์จะรับฝากขายบ้าน รับฝากขายที่ดิน รับฝากขายคอนโด ขายทรัพย์ทำเลทอง ด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยยึดมั่นการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็ว และจริงใจในการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจในบริการของ เบสท์ โบรกเกอร์

ซื้อ-ขายอสังหา ปรึกษา เบสท์โบรกเกอร์

บริการของเรา

เบสท์ โบรกเกอร์ ยินดีให้คำแนะนำ และให้บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้า อาทิ เช่น

รับฝาก ขาย ซื้อ เช่า อสังหาริมทรัพย์

และนำเสนอข้อมูลราคาตลาด เพื่อให้ผู้ฝากขายบ้านและผู้ซื้อบ้านให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง 

เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรอง

ระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
เพื่อให้ได้ราคาขายที่เหมาะสม

จัดหาสินเชื่อสถาบันการเงิน

บริการจัดหาสินเชื่อสถาบันการเงิน
เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อำนวยความสะดวก ณ สำนักงานที่ดิน

อำนวยความสะดวก และรวดเร็วทุกขั้นตอน
ณ สำนักงานที่ดิน

บริการ รับจดจำนอง ขายฝาก

เพื่อช่วยสภาพคล่อง
ทางด้านการเงิน 

จัดเตรียมทำสัญญาจะซื้อจะขาย

จัดเตรียมทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดิน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการโอน

จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการโอน ค่าธรรมเนียมโอน ภาษี และอื่นๆให้ถูกต้องแม่นยำ

ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายมากที่สุด อาทิ เช่น เว็บไซด์ ป้ายโฆษณา และคอยอำนวยสะดวกให้กับลูกค้า จากทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์