Best Broker Co.,Ltd.

ที่ดิน


หมวดหมู่ประกาศ
รายการ 9 - 18 ของ 45
ขาย
ซอย ประดิษฐ์มนูธรรม 25 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
BB036
2,640,000,000 ฿
ขาย
ต.หนองเพรางาย, ไทรน้อย, นนทบุรี
BB040
151,110,000 ฿
ขาย
ถ.สุขาประชาสรรค์ (วัดกู้) ต.ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี
BB044
257,735,000 ฿
ขาย
ใกล้แยกบางพลู ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ (บางไผ่), บางบัวทอง, นนทบุรี
BB045
1,665,300,000 ฿
ขาย
ซอย อ้อมเกร็ด 3/1 ต.ปากเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี
BB052
58,624,800 ฿
ขาย
ซ.ลำโพ 21 ต.ลำโพ, บางบัวทอง, นนทบุรี
BB054
2,500,000 ฿
ขาย
บ้านสันป่าค่า ถนน เชียงใหม่ – แม่ออน ต.ต้นเปา, สันกำแพง, เชียงใหม่
BB064
9,392,000 ฿
ขาย
บางกระดี่ 1 แยก 9-2 แขวง บางบอน, บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร
BB066
5,394,000 ฿
ขาย
ถนน ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 แขวง จระเข้บัว, บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
BB072
12,740,000 ฿
12,446,000 ฿